Organizatorem zajęć i beneficjantem środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu  „Sport dla wszystkich” było Stowarzyszenie „Centrum” sport i rekreacja w Staszowie

Partnerem zadania - Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie.

Realizacja projektu odbywała się w terminie 1 czerwca – 20 grudnia 2023roku.

Kwota pozyskanych środków z MSiT wyniosła 15 000 zł, całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 17 560 złotych.

Zajęcia odbywały się w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie: na sali fitness jak i w basenie rekreacyjnym.  Łącznie w zajęciach brało udział 60 uczestniczek. Wszystkie Panie korzystały z zajęć całkowicie bezpłatnie. Zajęcia prowadziły cztery instruktorki: Paulina Barańska, Małgorzata Rokita, Ewelina Piaskowska i Agata Borycka.

Serdeczne podziękowania za tak wspaniałą frekwencję na każdych zajęciach i za udział w nich składa wszystkim uczestniczkom Zarząd Stowarzyszenia „Centrum” oraz Instruktorki Fitness.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu „Sport dla wszystkich” Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Projekt zrealizowany został 14 października 2023 roku na pływalni Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie w ramach programu MIKRO GRANTY, którego operatorem krajowym jest Fundacja Orły Sportu, finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
Organizatorem wydarzenia i jednocześnie beneficjentem środków pozyskanych z programu rządowego był Świętokrzyski Okręgowy Związek Pływacki, partnerem: Starostwo Powiatowe w Staszowie, Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie oraz Stowarzyszenie „Centrum” sport i rekreacja w Staszowie.
W zawodach udział wzięło 188 zawodników z 9 klubów pływackich.
W uroczystym otwarciu Małych Mistrzów – Ogólnopolskich Zawodów Pływackich udział brali:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Staszowskiego Pan Romuald Zgrzywa, Radny Powiatu Staszowskiego – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Pan Adam Kowal, Prezes Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Pływackiego Pan Leszek Pustuła oraz Prezes Stowarzyszenia „Centrum” Staszów, Członek Zarządu Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Pływackiego Pani Agata Borycka.
Sędzią głównym zawodów była Mariola Kurant – sędzia klasy związkowej.
Poniżej przedstawiamy miejsca na podium zawodników gospodarzy „Centrum” Staszów, łącznie wystartowało u siebie 36 pływaków.
- Mazur Paulina: 3 miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym, 6 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Sosnowska Karolinka: 3 miejsce na 50 metrów stylem dowolnym, 16 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
- Wołczyńska Anna: 4 miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym, 8 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Tetela Anna: 2 miejsce na 25 metrów stylem klasycznym, 4 miejsce na 50 metrów stylem klasycznym,
- Kruk Alicja: 4 miejsce na 25 metrów stylem klasycznym,
- Sroka Antonina: 2 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym, 4 miejsce na 25 metrów stylem klasycznym,
- Sochacka Julia: 26 miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym,
- Kruk Alicja: 11 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Wójcik Zofia: 14 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym, 14 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
- Cepil Barbara: 15 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Dziewirz Kaja: 5 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym, 5 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
- Chelińska Hanna: 6 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym, 9 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
- Borycka Małgorzata: 7 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Zdziebko Zuzanna: 17 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Wójcik Oliwia: 2 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Duś Melania: 3 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym, 3 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
- Szymańska Agata: 6 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym, 8 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
- Zdziebko Patrycja: 8 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Krawczyk Izabela: 9 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Dębska Luiza: 10 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Wiącek Klaudia: 5 miejsce na 50 metrów stylem klasycznym, 21 miejsce na 50 metrów stylem dowolnym,
- Wiącek Daria: 6 miejsce na 50 metrów stylem klasycznym, 25 miejsce na 50 metrów stylem dowolnym,
- Wójcik Oliwia: 2 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
- Kukla Krzysztof: 1 miejsce na 50 metrów stylem dowolnym, 1 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym, Krzyś został najlepszym zawodnikiem w kategorii 8 latków,
- Szyszkowski Olaf: 3 miejsce na 50 metrów stylem dowolnym, 7 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
- Ekiert Stanisław: 2 miejsce na 50 metrów stylem klasycznym, 4 miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym,
- Bereza Patryk: 1 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym, 2 miejsce na 25 metrów stylem klasycznym,
- Polak Antoni: 4 miejsce na 25 metrów stylem klasycznym, 16 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
- Grabka Kajetan: 10 miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym, 9 miejsce na 50 metrów stylem klasycznym,
- Tomaszuk Martin: 12 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym, 19 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
- Grabka Ernest: 2 miejsce na 25 metrów stylem klasycznym, 4 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Kępa Szymon: 14 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Żak Franciszek: 6 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Żak Adam: 10 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Straszak Mikołaj: 6 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym, 11 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Fit Antoni: 12 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
Sztafeta dziewcząt 4 x 50 metrów stylem dowolnym w składzie: Mazur Paulina, Wiącek Daria, Wiącek Klaudia, Tetela Anna zajęła 7 miejsce.
Sztafeta chłopców 4 x 50 metrów stylem dowolnym w składzie: Polak Antoni, Bereza Patryk, Szyszkowski Olaf, Ekiert Stanisław zajęła 3 miejsce.
Sztafeta mieszana 4 x 25 metrów stylem dowolnym w składzie: Kukla Krzysztof, Grabka Ernest, Sosnowska Karolina, Sroka Antonina zajęła 2 miejsce.
Sztafeta mieszana 4 x 25 metrów stylem dowolnym w składzie: Chelińska Hania, Dziewirz Kaja, Fit Antoni, Wójcik Oliwia zajęła 5 miejsce.
OGROMNE GRATULACJE dla naszych najmłodszych pływaków oraz trenerów sekcji Centrum: Łukasza Łygana, Tomasza Nowaka, Leszka Tarki, Jarka Cichonia, Łukasza Boryckiego.

Stowarzyszenie „Centrum” sport i rekreacja w Staszowie w okresie wakacji 2023 zrealizowało kolejne zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych pn. „WAKACYJNA SZKÓŁKA PŁYWACKA”.
Polegało ono na organizacji bezpłatnych ogólnodostępnych zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży.
Celem projektu było przede wszystkim przeciwdziałanie utonięciom oraz nadwadze i otyłości wśród dzieci, zwiększenie ich aktywności fizycznej, zagospodarowanie czasu wolnego, podejmowanie nowych inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu w środowisku lokalnym.
Akcja była możliwa dzięki współpracy Stowarzyszenia z Powiatem Staszowskim i Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie. W ramach zadania przez okres wakacji organizowano dla dzieci i młodzieży bezpłatne zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone na krytym basenie. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu dla każdej grupy.
Łącznie w zadaniu wzięło udział 86 uczestników. Zadanie skierowane było zarówno do dziewcząt jak i chłopców.
Podczas podsumowania projektu uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, okulary pływackie oraz słodycze.
Wakacyjna szkółka pływacka dofinansowana została ze środków Fundacji Enea w ramach akcji Enea – Akademia Talentów.
Dziękujemy za zaufanie i wsparcie :
www.akademiatalentow.enea.pl
https://www.enea.pl/fundacja

Już 23 września 2023 w ramach otrzymanego wsparcia finansowego z Programu Rządowego Ministerstwa Sportu i Turystyki - "Mikro Granty", Stowarzyszenie "Centrum" będzie realizować zadanie "VIII Otwarte Mistrzostwa Staszowa - Ogólnopolskie Zawody Pływackie".
Impreza pływacka odbędzie się w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie.
Wszyscy uczestnicy będą brali w niej udział bezpłatnie! Na uczestników czekają nagrody rzeczowe!
Więcej informacji i komunikat organizacyjny już niebawem!
Zapraszamy do rywalizacji zawodników z całej Polski , zapewniamy niezapomniane wrażenia

Informujemy, iż ostatnie bezpłatne zajęcia nauki i doskonalenia pływania w ramach projektu "Wakacyjnej szkółki pływackiej" dla wszystkich grup odbędą się w najbliższy czwartek 24 sierpnia o godzinie 15:30 na pływalni PCS w Staszowie.
Zadanie dofinansowane ze środków Fundacji Enea, grant otrzymamy w ramach akcji ENEA - Akademia Talentów.

W miesiącach czerwiec – grudzień 2023 obywać się będą bezpłatne zajęcia fitness skierowane do osób dorosłych.
Stowarzyszenie „Centrum” sport i rekreacja z siedzibą w Staszowie otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie w ramach programu „Sport dla wszystkich” w wysokości 15 000 złotych na projekt pn. „Fitness – zajęcia grupowe”.
Celem zadania jest zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa w różnych grupach społecznych i środowiskowych, stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Realizacja zajęć odbywa się w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pływalni, sali fitness lub hali sportowej. W zajęciach uczestniczy ponad 60 osób.
Do zobaczenia na aktywnych zajęciach

Skip to content