ENEA – AKADEMIA TALENTÓW – PODSUMOWANO PROJEKT

Stowarzyszenie „Centrum” sport i rekreacja w Staszowie w okresie wakacji 2023 zrealizowało kolejne zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych pn. „WAKACYJNA SZKÓŁKA PŁYWACKA”.
Polegało ono na organizacji bezpłatnych ogólnodostępnych zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży.
Celem projektu było przede wszystkim przeciwdziałanie utonięciom oraz nadwadze i otyłości wśród dzieci, zwiększenie ich aktywności fizycznej, zagospodarowanie czasu wolnego, podejmowanie nowych inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu w środowisku lokalnym.
Akcja była możliwa dzięki współpracy Stowarzyszenia z Powiatem Staszowskim i Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie. W ramach zadania przez okres wakacji organizowano dla dzieci i młodzieży bezpłatne zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone na krytym basenie. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu dla każdej grupy.
Łącznie w zadaniu wzięło udział 86 uczestników. Zadanie skierowane było zarówno do dziewcząt jak i chłopców.
Podczas podsumowania projektu uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, okulary pływackie oraz słodycze.
Wakacyjna szkółka pływacka dofinansowana została ze środków Fundacji Enea w ramach akcji Enea – Akademia Talentów.
Dziękujemy za zaufanie i wsparcie :
www.akademiatalentow.enea.pl
https://www.enea.pl/fundacja

Skip to content