MALI MISTRZOWIE NA START!!!

Projekt zrealizowany został 14 października 2023 roku na pływalni Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie w ramach programu MIKRO GRANTY, którego operatorem krajowym jest Fundacja Orły Sportu, finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
Organizatorem wydarzenia i jednocześnie beneficjentem środków pozyskanych z programu rządowego był Świętokrzyski Okręgowy Związek Pływacki, partnerem: Starostwo Powiatowe w Staszowie, Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie oraz Stowarzyszenie „Centrum” sport i rekreacja w Staszowie.
W zawodach udział wzięło 188 zawodników z 9 klubów pływackich.
W uroczystym otwarciu Małych Mistrzów – Ogólnopolskich Zawodów Pływackich udział brali:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Staszowskiego Pan Romuald Zgrzywa, Radny Powiatu Staszowskiego – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Pan Adam Kowal, Prezes Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Pływackiego Pan Leszek Pustuła oraz Prezes Stowarzyszenia „Centrum” Staszów, Członek Zarządu Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Pływackiego Pani Agata Borycka.
Sędzią głównym zawodów była Mariola Kurant – sędzia klasy związkowej.
Poniżej przedstawiamy miejsca na podium zawodników gospodarzy „Centrum” Staszów, łącznie wystartowało u siebie 36 pływaków.
- Mazur Paulina: 3 miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym, 6 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Sosnowska Karolinka: 3 miejsce na 50 metrów stylem dowolnym, 16 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
- Wołczyńska Anna: 4 miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym, 8 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Tetela Anna: 2 miejsce na 25 metrów stylem klasycznym, 4 miejsce na 50 metrów stylem klasycznym,
- Kruk Alicja: 4 miejsce na 25 metrów stylem klasycznym,
- Sroka Antonina: 2 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym, 4 miejsce na 25 metrów stylem klasycznym,
- Sochacka Julia: 26 miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym,
- Kruk Alicja: 11 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Wójcik Zofia: 14 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym, 14 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
- Cepil Barbara: 15 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Dziewirz Kaja: 5 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym, 5 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
- Chelińska Hanna: 6 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym, 9 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
- Borycka Małgorzata: 7 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Zdziebko Zuzanna: 17 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Wójcik Oliwia: 2 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Duś Melania: 3 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym, 3 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
- Szymańska Agata: 6 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym, 8 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
- Zdziebko Patrycja: 8 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Krawczyk Izabela: 9 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Dębska Luiza: 10 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Wiącek Klaudia: 5 miejsce na 50 metrów stylem klasycznym, 21 miejsce na 50 metrów stylem dowolnym,
- Wiącek Daria: 6 miejsce na 50 metrów stylem klasycznym, 25 miejsce na 50 metrów stylem dowolnym,
- Wójcik Oliwia: 2 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
- Kukla Krzysztof: 1 miejsce na 50 metrów stylem dowolnym, 1 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym, Krzyś został najlepszym zawodnikiem w kategorii 8 latków,
- Szyszkowski Olaf: 3 miejsce na 50 metrów stylem dowolnym, 7 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
- Ekiert Stanisław: 2 miejsce na 50 metrów stylem klasycznym, 4 miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym,
- Bereza Patryk: 1 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym, 2 miejsce na 25 metrów stylem klasycznym,
- Polak Antoni: 4 miejsce na 25 metrów stylem klasycznym, 16 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
- Grabka Kajetan: 10 miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym, 9 miejsce na 50 metrów stylem klasycznym,
- Tomaszuk Martin: 12 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym, 19 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
- Grabka Ernest: 2 miejsce na 25 metrów stylem klasycznym, 4 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Kępa Szymon: 14 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Żak Franciszek: 6 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Żak Adam: 10 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Straszak Mikołaj: 6 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym, 11 miejsce na 25 metrów stylem grzbietowym,
- Fit Antoni: 12 miejsce na 25 metrów stylem dowolnym,
Sztafeta dziewcząt 4 x 50 metrów stylem dowolnym w składzie: Mazur Paulina, Wiącek Daria, Wiącek Klaudia, Tetela Anna zajęła 7 miejsce.
Sztafeta chłopców 4 x 50 metrów stylem dowolnym w składzie: Polak Antoni, Bereza Patryk, Szyszkowski Olaf, Ekiert Stanisław zajęła 3 miejsce.
Sztafeta mieszana 4 x 25 metrów stylem dowolnym w składzie: Kukla Krzysztof, Grabka Ernest, Sosnowska Karolina, Sroka Antonina zajęła 2 miejsce.
Sztafeta mieszana 4 x 25 metrów stylem dowolnym w składzie: Chelińska Hania, Dziewirz Kaja, Fit Antoni, Wójcik Oliwia zajęła 5 miejsce.
OGROMNE GRATULACJE dla naszych najmłodszych pływaków oraz trenerów sekcji Centrum: Łukasza Łygana, Tomasza Nowaka, Leszka Tarki, Jarka Cichonia, Łukasza Boryckiego.

Skip to content